Επικοινωνία

E-mail:relation@avkosmopoulos.gr
Τηλ.:+30 2610 271310
Διεύθυνση:Ζήνωνος 31β,Πάτρα,Αχαία
Τ.Κ.:26 331

Υπευθυνος: κ. Κοσμοπουλος