Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική

Oι διανθρώπινες σχέσεις στη σύγχρονη κοινωνία
Στο μέρος αυτό δεν έχουμε άλλο σκοπό από το να δείξουμε τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τις σημερινές διανθρώπινες σχέσεις

Σχεσιοδυναμική

Επιπτώσεις των σύγχρονων σχέσεων στα σχολεία...

Στοχοι και μορφή της σχεσιοδυναμικής παιδαγωγικής...

Το σχεσιοδυναμικό μοντέλο διδακτικής εργασίας (Σ.Μ.Ο.Δ.Ε.)...

Φίλοι και Συνεργάτες

Καθηγήτρια Irena Wojnar,
"Τα χρόνια περνούν , αλλά η φιλία με τον κ. Κοσμόπουλο μένει..."

Περισσότερα...

Εκδηλώσεις

Συνέλευση σχεσιοδυναμικής εταιρίας Ιανουάριος 2010 στο Πανεπιστήμιο Πατρών.


Διαδυκτιακή συνεδρία

Με τη συνδρομή της διαδυκτιακής τεχνολογίας μπορείτε να επικοινωνείτε με εικόνα, ήχο,και κείμενο με τον Καθηγητή Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής Αλέξανδρο Κοσμόπουλο.

Συνάντηση

Σύνδεσμοι

www.upatras.gr (Πανεπιστήμιο Πατρών)
www.eap.gr
(Ε.Α.Π)
www.pfs-online.at/index-pfs.htm
(Προσωποκεντρικός Δικτυακός Τόπος Peter F.Schmid)
www.nrogers.com
(Δικτυακός τόπος Natalie Rogers)
www.carlrogers.info
(Δικτυακός τόπος
αφιερωμένος στον Carl Rogers)